sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trương Văn Liễu
Giám Đốc
(04) 3863 2441 - 0913270918

Máy Hàn Hồ Quang

Máy hàn hồ quang 15KVA - 24KVA
Máy hàn hồ quang 15KVA - 24KVA
Máy hàn hồ quang 181 ÷ 500
Máy hàn hồ quang 181 ÷ 500
Máy hàn hồ quang 3 pha 1 chiều 250 ÷ 450 điều chỉnh vô cấp
Máy hàn hồ quang 3 pha 1 chiều 250 ÷ 450 điều chỉn...
MÁY HÀN HỒ QUANG 230 – 700 ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP – 380/660
MÁY HÀN HỒ QUANG 230 – 700 ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP – 380...

Máy Hàn Tiếp Xúc

Máy hàn tiếp xúc 8K ÷ 24K
Máy hàn tiếp xúc 8K ÷ 24K
Máy hàn tiếp xúc
Máy hàn tiếp xúc

Máp Nạp Ác Quy

Máy nạp ắc quy
Máy nạp ắc quy

Tủ Phân Phối Và Điều Khiển Hạ Áp

Tủ phân phối và điều khiển hạ áp
Tủ phân phối và điều khiển hạ áp